Tjuvjakten förr

Tjuvjakt vanligare förr

Allt som oftast sker tjuvjakt, eller tjuvskytte som det också tendera att kallas, i kommersiellt syfte där utbytet sker på en illegal marknad med ofta stora summor pengar inblandade. Varje enskilt land har sina egna riktlinjer och lagar gällande vad som anses vara illegal jakt, något som i Sverige har skiftat från tidig historia till nutid då vi har en tämligen strikt stats rättsordning gällande tjuvjakt.

Tjuvjakt var enklare förr

Förr var tjuvjakt i Sverige kanske något ”enklare” än idag, eftersom att glesbygden var än mindre befolkad och det var ganska lätt att ta sig ut i mark utan tillstånd och jaga älg, björn eller varg. Det ska också nämnas att djurstammar som exempelvis älgen var betydligt större förr, framför allt i Norrland, vilket innebar större marginaler när det kommer till att utöva den illegala tjuvjakten.

Ständigt på agendan

Rätten att jaga har varit ett hett diskussionsämne i tider inom både svensk politik och bland vanligt folk från landsbygd och städer. Inom svensk litteratur finns även ämnet presenterat på ett eller annat sätt; se bara på Åsa-Nisse som skildrades som en tjuvjägare, men även i filmerna Jägarna och dess uppföljare koncentrerades handlingen kring just tjuvjakt. Idag är bland annat vargdebatten ett återkommande inslag i svenska nyheter.

Svensk tjuvjakt idag

Det är idag en allmän uppfattning att en stor del av våra svenska viltarter dödas illegalt genom tjuvjakt. Men faktum är att tjuvjakten idag är näst intill obefintlig om man jämför med hur det var på 1800-talets allmogejakt Sverige finns det cirka 500 individer järvar och det är en allmän uppfattning att många av dessa skjuts genom illegal jakt, det är dock en förhållande liten del som jagas utan tillstånd. Vargen är också ett rovdjur som anses vara utsatt för hårt jakttryck, men vargstammen växer idag sig allt starkare och starkare och sverige har idag en av de tätaste varg stammarna i världen. Den var dock förr hårt drabbad av jakt i Sverige och var näst intill utrotad. Tjuvjakt på våra hjortdjur förekommer nästintill inte idag, vilket var vanligt förr. Ofta berodde den stora tjuvjakten helt enkelt på överlevnad och att man skulle få mat för dagen. ofta handlar det också om missuppfattningar mellan jägare och allmänheten och jägarna blir ofta hårt granskade och misstänkliggjorda som mi ett fall där fler jägare blivit misstänkta men inte dömda som expressen här rapportera om.

Comments are closed.