Allmogejakten

Ursprungligen var en Allmogejägare en person som bedrev jakt för att försörja sin familj. Idag används dock begreppet allmogejakt snarare för att beskriva den svenska jakten, där vem som helst kan bli jägare. Förr ansåg Allmogen att de hade rätt att jaga när och var de önskade, medan allmogejakten idag är strängt reglerad.

Redan på 1200-talet fanns någon version av dagens Viltförvaltning. De stora djuren, så som rådjur och älg, ansågs länge som adelns och kungligheternas djur som man behövde tillåtelse för att jaga. Dessutom var det först i slutet av 1300-talet som det började bli mer accepterat att bönder som hade egen mark fick jaga älg.

Allmogejakt under 1500- och 1600-talet

Under 1500- och 1600- talet styrdes Sverige av Vasakungarna som lagstadgade flera förändringar om vem som hade rätt att jaga vilka djur. På kunglig mark var det endast kungen som fick jaga medan adeln tilläts jaga högvilt på marken de rådde över. Jordägare hade dock inte rätt att jaga större djur på egen mark.

Även pälshandeln försökte Vasakungarna styra över. Handeln med päls från framförallt hermelin, ekorre, bäver och mård var nämligen mycket lönsam. Kungarna ville att skinnet skulle samlas i den kungliga skinnkammaren, men då dessa försök aldrig blev särskilt lyckade förblev handeln med päls från dessa djur fri för alla att ta del av.

Svenska Jägarförbundet

Svenska Jägarförbundet bildades år 1830 för att reglera den ohämmade jakten i Sverige så att landets bestånd av klövdjur skulle kunna räddas. Jägarna blev genom detta landets första beskyddare av landets vilt och natur. År 1864 undertecknades den första jaktstadgan som detaljerat beskrev vilka bestämmelser som gällde för bland annat jakttid.

Den form av allmogejakt som förekommer idag har sin grund i en jaktlagstiftning från 1938 som fortfarande, med vissa förändringar, efterföljs av landets jägare. jaktutrustning på jakt skiljer sig och förändras över tid och allteftersom så ändras också lagara, tex efter 1938 upphörde man att bland annat jaga mindre djur med fällor. I samband med jaktlagstiftningen bildades Jägarnas Riksförbund som fick det viktiga uppdraget att främja ansvarsfull jakt, naturvård och viltvård.

Comments are closed.