Utrustning

Jaktutrustning förr

Människan har sysslat med jakt i urminnes tider och även om den idag är reglerad och inte lika nödvändig som förr i tiden, så är det fortfarande en mycket aktuell och viktig syssla att hålla på med. Förr i tiden jagade man ofta med spjut och pilbågar samt använde olika fällor för att fånga sina byten. Därefter dröjde det inte länge innan man började använda jakthundar och gevär för att jaga med. Männen var de som i huvudsak skötte jakten medan kvinnorna och barnen stannade hemma.

Jaktutrustningen från förr skiljer sig markant från idag. Förr hade man i princip bara pil och båge medans det idag finns utrustning i alla dess former. det är bara att titta in i närmaste jaktbutik på nätet för att se hur mycket det finns. du kan till exempel kan hitta det på Fähallen jaktutrustning

Olika spår från jakt förr i tiden

Arkeologer har hittat flera olika fynd världen över som visar hur välorganiserade jägarna var även hundratals år bakåt i tiden. Detta är inte särskilt konstigt med tanke på hur livsviktig jakten var för överlevnadens skull. Hade man inte lyckats att fälla ett byte, så hade man inte heller överlevt eftersom det inte fanns några odlingar eller sätt att bevara matvaror längre perioder. Jaktutrustning bestod mestadels av olika spjut och hemmagjorda pilbågar om man talar om stenålderns jakt, medan jakten förvandlades senare till en syssla som adeln, kungar och överklassen sysslade med för att underhålla sig. Idag är inte jakt längre livsviktigt, även om det finns andra anledningar till att jaga. Man använde sig ofta av olika typer av fällor som man drev in djuren i eller utmed kända viltstigar. På bilden här intill hittar du exempel på hur en ”älggrop kinde se ut. Källa ”https://fof.se/tidning/2012/8/lomska-fallor-utrotade-nastan-algen

Historisk jaktutrustning

Fram till 1864 använde man älgspjut och björnspjut som fällor men dessa förbjöds efter en tid. Man vet faktiskt inte exakt hur man jagade längre bak i tiden än medeltiden, men det finns en del fynd som visar vilka slags djurarter som jagades samt olika pilar och andra verktyg som användes för att fälla djur. Själva teknikerna är emellertid svårare att reda ut. Om du skulle vilja köpa modern jaktutrustning så finns det mängder av alternativ att hitta hos Fähallen. Där behöver du inte heller gissa dig till vilken utrustning du behöver för jakt, just eftersom utbudet är enormt så kommer du garanterat hitta det du söker efter.

Jaktutrustningens utveckling

Året 1789 tecknade kungen en förordning som innebar att varje man fick jaga på sin egen mark, vilket blev ett historiskt steg mot dagens moderna jakt. Man började att utveckla krutvapen under 1400-talet och luntlåset var den första modern tekniken som användes för jaktgevär. Det var även under denna period som man använde armborst i mindre utsträckning och började istället bedriva jakt med gevär avsedda för det. När slaglåset uppfanns under 1800-talet så började vapen tillverkas även i Sverige, vilket revolutionerade jakten. Detta eftersom att det gick att jaga rörliga byten enklare. Slaglåset fungerar även bättre i fuktigt väder än dess föregångare och blev därmed även mer funktionell.

1957 var året då man i Sverige började dela in jaktvapen i olika kategorier. Dessa var: klass 1 för älg, klass 2 för rådjur, klass 3 för räv och även klass 4 för duva och ripa. Jakthundar har använts som verktyg så långt som man kan datera historisk jakt och människorna märkte tidigt hur betydelsefull hunden var för att spåra byten. Man använder än idag hundar för jakt. Dessutom har även armborst och pilbågar kommit tillbaka i moderna varianter för jakt, även om de inte är tillåtna i Sverige. Det är verkligen spännande att se hur utrustningen för jakt har ändrats under årens lopp. mer om jakten från forntid till nutid finns att läsa på jägarförbundet

Comments are closed.